Co to jest ozon?

Ozon jest niebieskim gazem, cięższym od powietrza, który składa się z trzech atomów tlenu (O3), naturalnie występujący w górnych partiach atmosfery. Na ziemi ozon występuje w bardzo niskim stężeniu i powstaje naturalnie podczas burzy na skutek uderzeń pioruna i ma charakterystyczny ostry świeży zapach powietrza po burzy. Ozon może być również produkowany za pomocą odpowiedniego urządzenia - generator ozonu.

Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Działanie bakteriobójcze wykazuje w stężeniu ok. 13μg/dm3. Dowiedziono, że działanie bakteriobójcze ozonu jest prawie 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru i już niewielkie stężenie ozonu w ciągu kilku minut zabija wszystkie bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie itp.

Minimalnym, progowym stężeniem ozonu od którego zaczyna się dezynfekcja jest wartość 1g O3 na 10m3 pomieszczenia (0,1g/m3).

Ozon, jako silny utleniacz, który wchodzi w reakcję ze związkami organicznymi (pleśń, grzyby, wirusy, bakterie, alergeny) i całkowicie je niszczy. Powszechnie stosowany jest do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, w dezynfekcji i deakaryzacji pomieszczeń. Ozon jest w stanie utlenić wszystkie rodzaje materiałów, a także substancje składające się na nieprzyjemny zapach. Dodatkowy atom tlenu w cząsteczce ozonu w styczności z bakteriami, wirusami czy też zapachami niszczy je całkowicie poprzez utlenianie. Dzięki swoim właściwościom zabieg ozonowania chętnie jest wykorzystywany do skutecznego odświeżenia pomieszczeń.

Ozon uznawany jest przez Ministerstwo Zdrowia za naturalny środek do odkażania mikrobiologicznego wnętrz i powierzchni z bakterii, wirusów, zarodników, pleśni, grzybów itp.

stat4u